Privacybeleid

SPRNGS - Training & Advies, gevestigd te Zoutelande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Roompotstraat 7

4374 BK Zoutelande

T: +31 (0)118 – 567029

M: +31 (0)611 – 472213

E: info@sprngs.nl

W: www.sprngs.nl

KVK: 72919590

BTW-nr: NL002333447B35


Persoonsgegevens die wij verwerken


SPRNGS - Training & Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sprngs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


SPRNGS - Training & Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming


SPRNGS - Training & Advies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SPRNGS - Training & Advies) tussen zit. SPRNGS - Training & Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: SitePad, Office 365 en vergelijkbare CMS-systemen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


SPRNGS - Training & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving.


Delen van persoonsgegevens met derden


SPRNGS - Training & Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


SPRNGS - Training & Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SPRNGS - Training & Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overvraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sprngs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SPRNGS - Training & Advies wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


SPRNGS - Training & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@sprngs.nl

Disclaimer

SPRNGS besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van haar website. SPRNGS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van informatie of voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie, alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de informatie kunnen géén rechten worden ontleend. Indien u onjuistheden/onregelmatigheden constateert, of als er enige reden is tot twijfel, verzoekt SPRNGS u dit te melden per e-mail aan info@sprngs.nl zodat SPRNGS eventueel maatregelen kan nemen.

Links naar externe websites

De website van SPRNGS bevat links naar externe websites die buiten het SPRNGS-domein liggen. Deze links dienen uitsluitend ter informatie aan de bezoekers van de website van SPRNGS. SPRNGS is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de privacybescherming van externe websites en wijst dan ook bij voorbaat elke aansprakelijkheid, hiermee verband houdende, af.