Disclaimer

SPRNGS besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van haar website.
SPRNGS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van informatie of voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie, alsmede als gevolg van technische storingen.
Aan de informatie kunnen géén rechten worden ontleend. Indien u onjuistheden/onregelmatigheden constateert, of als er enige reden is tot twijfel, verzoekt SPRNGS u dit te melden per e-mail aan fabian@sprngs.nl zodat SPRNGS eventueel maatregelen kan nemen.
Links naar externe websites
De website van SPRNGS bevat links naar externe websites die buiten het SPRNGS-domein liggen.
Deze links dienen uitsluitend ter informatie aan de bezoekers van de website van SPRNGS.
SPRNGS is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de privacybescherming van externe websites en wijst dan ook bij voorbaat elke aansprakelijkheid, hiermee verband houdende, af.